Startersbegeleiding

Startersbegeleiding

Voor startende ondernemers kunnen wij aanvullende diensten aanbieden, zoals het (in samenwerking) opstellen van een ondernemingsplan, adviseren in financieringsvraagstukken, het fungeren als vraagbaak op financieel en ondernemingsterrein.

© Copyright - Tong's Belastingen en Administratie